Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 (0)85 303 64 29
SENIOR COUNSEL | LEAN ASSOCIATE


EWOUT JANSEN.

Tussen 2004 en 2009 won Ewout Jansen 12 cabaretprijzen met het duo Ewout & Etienne. Hij stopte met het vertellen van grapjes voor geld om te adviseren bij de Hoge Raad als wetenschappelijk medewerker / gerechtsauditeur. Tussen 2009 en 2016 schreef hij vooral ingewikkelde adviezen (conclusies) waarin analyses worden gemaakt van wetsgeschiedenis, literatuur en rechtspraak. Ewout werkte ondermeer voor A-G's Huydecoper, Keus, Wissink, Van Oven, Hammerstein en Wesseling-van Gent. Zo ontwikkelde hij niet alleen procesrechtelijke ervaring vanuit de cassatie-techniek, maar deed hij ook inhoudelijk specialistische kennis op van vrijwel alle deelgebieden van het civiele recht. 

Ewout is echter het meest vertrouwd met algemeen verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, insolventie, huurrecht, auteursrecht/IE, arbeidsrecht, mediarecht en de grensgebieden met het bestuursrecht. Bij LEAN adviseert Ewout daarom met veel zelfvertrouwen vanuit een intern perspectief over wat er (wel of niet) met een zaak gebeurt.

Ewout verkreeg zijn doctoraal Nederlands Recht (leerpad informatierecht) bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) met een scriptie over ‘het stelen van grappen’ (cijfer: 9). Ewout werkte in het verleden voor de rechtenfaculteit van de UvA (mentor, onderzoeksstagiair IViR, student-bestuurslid), Wijn & Stael Advocaten (cassatie-medewerker), de Nationale DenkTank en de Hogeschool Utrecht (docent recht). 

Tegenwoordig verzorgt Ewout comedy en presentaties ondermeer bij Sunday Assembly in Amsterdam (Mezrab) & Utrecht (Venue), TedX, de Idee en het Innovatiefestival. Ewout werkt mee aan de Snijtafel (VPRO) van Kasper C. Jansen, schrijft (Advocatie, NJB: zie publicatie) en doet naast cabaret soms aan gespreksleiding (Adformatie, FNV, UvA), onderwijs (New School, NHA) of serieuze zaken (Stichting Cultuurbord, Mama Louise, de Reclame Code Commissie). Zie ewoutjansen.nl
Mail Ewout
ewout@leanlawyers.nl
RECHTSGEBIEDEN
VERBINTENISSENRECHT
ONDERNEMINGSRECHT
IE / MEDIARECHT
Top
WhatsApp chat