Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 85 303 64 29
ADVOCAAT | LEAN ASSOCIATE


EWOUT JANSEN.
Ewout Jansen is zelfstandig advocaat en als LEAN associate aan LEAN LAWYERS verbonden. Hij wordt met name ingeschakeld voor het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, portretrecht), cassaties en de grensgebieden van het bestuursrecht. 
  
Vanuit 6 jaar ervaring bij de Hoge Raad als wetenschappelijk medewerker/gerechtsauditeur, heeft Ewout (diepgaande) kennis opgedaan van nagenoeg alle rechtsgebieden en dan - buiten bovenstaande rechtsgebieden - met name het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, insolventie, huurrecht en het arbeidsrecht. Hij is ook al geruime tijd benoemd als lid van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie. 
  
Naast zijn advocatuurlijke werkzaamheden verzorgt Ewout comedy en presentaties, ondermeer bij Sunday Assembly in Amsterdam (De Balie) & Utrecht (Tivoli) en werkt hij mee aan De snijtafel (ex VPRO/De Correspondent) van Kasper C. Jansen. Ewout schrijft (Advocatie, NJB, Boek9) en is actief als bestuurder bij Stichting Cultuurbord & Mama Louise. Zie in dat kader ook ewoutjansen.nl.
Mail Ewout
ewout@leanlawyers.nl
RECHTSGEBIEDEN
VERBINTENISSENRECHT
ONDERNEMINGSRECHT
IE / MEDIARECHT
Top
WhatsApp chat