Reactorweg 47 | 3542 AD | Utrecht +31 85 303 64 29
ONS TEAM.
HET TEAM VAN LEAN LAWYERS
dries@leanlawyers.nl
DRIES BELJON
ADVOCAAT | CO-FOUNDER
paul@leanlawyers.nl
PAUL VAN DEN BERG
ADVOCAAT | CO-FOUNDER
jeroen@leanlawyers.nl
JEROEN HEUVING
ADVOCAAT | LEAN ASSOCIATE*
else@leanlawyers.nl
ELSE VAN DER MEULEN
ADVOCAAT | LEAN LAWYER
martijn@leanlawyers.nl
MARTIJN VAN OORT
ADVOCAAT | LEAN LAWYER
arjen@leanlawyers.nl
ARJEN ZEILSTRA
ADVOCAAT | LEAN ASSOCIATE*
ewout@leanlawyers.nl
EWOUT JANSEN
ADVOCAAT | LEAN ASSOCIATE*
anneloes@leanlawyers.nl
ANNELOES SCHOUTEN
ADVOCAAT | LEAN ASSOCIATE*
sanita@leanlawyers.nl
SANITA MEIJER
ADVOCAAT | LEAN LAWYER
tim@leanlawyers.nl
TIM WARNSINCK
ADVOCAAT | LEAN LAWYER
aida@leanlawyers.nl
AIDA YAZDANPANAH
ADVOCAAT | LEAN LAWYER
mees@leanlawyers.nl
MEES DE BOER
LEGAL | LEAN ASSISTANT
friederike@leanlawyers.nl
FRIEDERIKE ANDRINGA
LEGAL | LEAN ASSISTANT
stages@leanlawyers.nl
LEER ONS KENNEN
ALS LEAN ASSISTANT
bob@leanlawyers.nl
BOB VAN OEVELEN
SENIOR COUNSEL | LEAN ASSOCIATE **
francisca@leanlawyers.nl
FRANCISCA BOEL
SENIOR COUNSEL | LEAN ASSOCIATE**
associates@leanlawyers.nl
ADVOCAAT OF JURIST?
SLUIT JIJ JE OOK AAN ALS ASSOCIATE?
Werken met LEAN LAWYERS en The LEAN FlexPool
 
Naast partners (mede-eigenaren van het kantoor) en advocaten die krachtens een arbeidsovereenkomst aan LEAN LAWYERS LLP ('LEAN') verbonden zijn, werkt tevens een aantal advocaten (*) en juristen (**) als zelfstandig ondernemer krachtens een overeenkomst van opdracht voor ons kantoor. Een aantal van hen is tevens verbonden aan een ander advocatenkantoor. Zij vormen The LEAN FlexPool en worden ook op deze pagina vermeld. 
 
Wanneer deze advocaten werken voor cliënten van LEAN ontstaat er een overeenkomst tussen LEAN en de cliënt. LEAN is verantwoordelijk voor de werkzaamheden. Als de advocaat of jurist een beroepsfout maakt, dan valt dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LEAN. Als de cliënte een klacht heeft over de advocaat of jurist dan kan deze worden ingediend bij de interne klachtenbehandelaar van LEAN.
 
LEAN zal de werkzaamheden factureren en de algemene voorwaarden van LEAN zullen van toepassing zijn. Op deze wijze is gewaarborgd dat er voor cliënten geen verschil is welke advocaat of jurist van LEAN voor hen optreedt. 
 
De advocaten die werkzaam zijn binnen The LEAN FlexPool zijn aangeduid met *, de juristen die werkzaam zijn binnen The LEAN FlexPool zijn aangeduid met **.
Top
WhatsApp chat