Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 85 303 64 29
Financieel recht

Bijna anderhalf jaar na de definitieve vaststelling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (“Herstelkader”) hebben nog steeds niet alle renteswapgedupeerden een definitief voorstel tot compensatie van hun bank ontvangen. Ondertussen liepen de gerechtelijke procedures over renteswaps gelukkig wel door. Helaas zullen verscheidene lopende renteswapzaken bij de rechtbank Amsterdam nu ook vertraging oplopen. 
keep reading

0

Financieel recht

Vorige week was ik op de beurs Landbouw en Intensieve Veehouderij in Noord-Nederland. De beurs was drukbezocht door verschillende soorten agrarische ondernemers. En hoewel melkveehouders, varkensboeren en pluimveehouders verschillende soorten ondernemingen zijn, met ieder zijn eigen kenmerken en problemen, hebben ze over het algemeen wel 1 ding gemeen. Veel van hen – van groot tot klein – zijn namelijk gefinancierd door gebruik te maken van renteswaps.


keep reading

0

Financieel recht
Nagenoeg geen enkele onderneming die een renteswap of ander rentederivaat afsloot, wist dat de bank daarbij ook altijd een extra (derivaten)limiet vaststelde en wat dit voor de onderneming betekende. Sommige banken hanteerden enkel een interne limiet die niet aan de klant bekend werd gemaakt, andere banken benoemden de limiet wel maar informeerden hun klanten niet over de mogelijke risico’s daarvan.  De ING Bank noemt dit de ‘Allowancefaciliteit’ en de Rabobank betitelt het als ‘het Afgesproken bedrag’.  
keep reading
0

Top
WhatsApp chat