Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 85 303 64 29

Renteswaps Rabobank, ABN-AMRO, Deutsche Bank

Financieel RechtRenteswaps

Dries Beljon heeft met mijn advocatenkantoor LEAN Lawyers al vele renteswap-procedures aangespannen tegen onder andere de Rabobank, ABN-AMRO en Deutsche Bank, waarbij hij – via de rechtbank of middels een minnelijke regeling – mooie successen heeft geboekt. 

De renteswap is een ruiltransactie die geschiedt op een internationale financiële markt, waarbij partijen de rentebetalingen gedurende de looptijd, of een deel van de looptijd, tegen elkaar ruilen. Na het verstrijken van deze tijd worden ze weer teruggenomen, zodat bijvoorbeeld het koersrisico wordt uitgesloten en beide partijen kunnen profiteren van een comparatief voordeel dat een van de partijen geniet.

De koper van een renteswap beschermt zich tegen renterisico’s. De koper kan zo kiezen om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het renterisico af te dekken. In bijna alle gevallen worden renteswaps samen of ten behoeve van een financiering geadviseerd. Dit betekent echter niet dat een renteswap hetzelfde is als een lening met een vaste rente. De renteswap kent immers een veelvoud van nadelen, zoals de mogelijkheid tot het verhogen van de (debiteuren)opslag, bijstortverplichtingen, een negatieve marktwaarde bij tussentijdse beëindiging et cetera.

Top
WhatsApp chat