Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 85 303 64 29
ONZE EXPERTISES.
ONDERNEMINGSRECHT

LEAN staat je terzijde bij uiteenlopende geschillen rondom je onderneming. Van interne besluitvorming en overeenkomsten tot fusies, overnames en het voorkomen van geschillen met (mede)aandeelhouders of bestuurders. Als trusted advisor streven wij voor en met jou altijd de beste en simpelste oplossing na.

  • Text Hover
  • Text Hover
FINANCIEEL RECHT

De ervaring leert dat banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, tussenpersonen, maar ook toezichthouders de neiging kunnen hebben de grenzen op te zoeken en te overschrijden. Heb je als particuliere belegger, ondernemer, investeerder of consument een conflict of zoek je bijvoorbeeld begeleiding bij het opzetten van een beleggingsfonds? LEAN staat je bij. Zowel op individuele- als op collectieve basis.

ARBEIDSRECHT

Verandering is de enige constante factor in het arbeidsrecht. Actuele en brede kennis van dit specialisme is dan ook een must. LEAN staat ondernemingen, statutair bestuurders en managers bij en adviseert over de ‘alledaagse’ arbeidsrechtelijke geschillen als ook specifieke specialistische vraagstukken bij bijvoorbeeld reorganisaties of medezeggenschapsrecht. Als trusted advisor streven wij voor en met jou altijd de beste en simpelste oplossing na.

  • Text Hover
  • Text Hover
INSOLVENTIERECHT

Je raakt betrokken bij een faillissement of je onderneming verkeert in financieel zwaar weer? LEAN weet hoe de hazen lopen en adviseert je graag over de risico’s van een (naderend) faillissement of surseance van betaling, maar eveneens de kansen die zich voordoen bij een herstructurering, akkoord of prepack. LEAN is een uitstekende partner bij alle kwesties waar een curator bij betrokken is en denkt ook graag (vooraf) mee met leveranciers die hun risico’s willen afdekken bij een eventueel faillissement van hun opdrachtgever.

VASTGOED

De wereld van het vastgoedrecht, bouwrecht, huurrecht en het gerelateerde bestuursrecht is dynamisch en juridische veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. Na de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de nieuwe Omgevingswet zich alweer aangekondigd. Daarnaast is er een nieuwe Aanbestedingswet gekomen, is het huurrecht versoepeld en is de Woningwet gewijzigd. Kortom, ontwikkelingen die op de voet gevolgd dienen te worden. LEAN staat haar relaties bij met deze ontwikkelingen, complexe vraagstukken en uitdagingen. Wij kennen de vastgoedmarkt, de spelers en de mensen. Snel schakelen is hierbij van groot belang en dat gaat het gemakkelijkst met een partner die zich thuis voelt in de markt.

  • Text Hover
  • Text Hover
PRIVACYRECHT

Digitalisering van onze samenleving leidt tot complexe regelgeving op het gebied van privacy. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet heeft een forse impact op nagenoeg alle organisaties in de EU. De toezichthoudende autoriteit kan boetes opleggen die kunnen oplopen tot 20.000.000 Euro of 4% van de wereldwijde omzet. De toezichthoudende autoriteit checkt momenteel steekproefsgewijs of organisaties aan de AVG voldoen. Bijvoorbeeld door te kijken of organisaties een privacy statement op de website hebben gepubliceerd en of deze aan de AVG voldoet. Ook wordt gecontroleerd of organisaties een verwerkingsregister hebben waarin de verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd en of deze aan de AVG voldoet.

MENSEN

Wij zoeken mensen met LEAN dna in het bloed. Wij geven ruimte voor creatieve ideeën. Ideeën waar jij en - dus ook - wij blijer van worden.

WAARDE

Wij creëren - toegevoegde - waarde en streven elke dag naar een juridisch simpelere wereld - 'law made simple'.

PERFECTIE

Wij borgen verbetering door continu te zoeken naar kansen om het nog beter te doen. Elke dag weer.

Top
WhatsApp chat