Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 85 303 64 29
Arbeidsrecht

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over faillissementen en de rechten van werknemers. Bepaalde regels die werknemers beschermen gelden namelijk niet in een faillissementssituatie, waardoor het risico ontstaat dat een faillissement voor onjuiste doeleinden gebruikt wordt. De introductie van de pre-pack in 2011 heeft verder bijgedragen aan het wantrouwen tegen faillissementen.


keep reading

0

Arbeidsrecht

Na de langste formatieonderhandelingen ooit, heeft het kabinet Rutte-III eindelijk de inhoud het regeerakkoord bekend gemaakt. Het kabinet wil meer balans op de arbeidsmarkt brengen door vast werk minder vast te maken en flex werk minder flex. De grote risico’s en kosten die aan het in dienst hebben van personeel kleven, leidt tot terughoudendheid bij werkgevers om personeel in dienst te nemen of een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken en meer werknemers aan een contract voor onbepaalde tijd te helpen, stelt het kabinet de volgende maatregelen voor:

keep reading

0

Top
WhatsApp chat