Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 (0)85 303 64 29
ONZE BLOG.
HET LAATSTE NIEUWS

HIER VIND JE EEN OVERZICHT VAN AL ONZE ARTIKELEN

LEAN

Op 24 mei 2018 vindt de workshop Efficiëntie in bedrijfsjuridisch werk en project management van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) plaats in het BCN bij de Amsterdam Arena. Dries Beljon – advocaat/co-founder van LEAN LAWYERS – zal daar spreken als gastdocent. In deze workshop staat centraal hoe werkprocessen en -projecten optimaal georganiseerd- en waar mogelijk gestandaardiseerd kunnen worden. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan lean/agile werken. Inschrijven kan nog steeds. Klik hier voor meer informatie.

Continue Reading
Arbeidsrecht, LEAN

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Waar moet je als HR/PZ-medewerker opletten? We leggen het uit!

Continue Reading
LEAN

Continue Reading
Financieel recht

Heb jij (of heeft jouw onderneming) een lening bij de bank tegen een variabele (Euribor)rente met een opslag en is deze opslag tussentijds door de bank verhoogd? Dan is het nu het moment om in actie te komen.

Continue Reading
Financieel recht

Bijna anderhalf jaar na de definitieve vaststelling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (“Herstelkader”) hebben nog steeds niet alle renteswapgedupeerden een definitief voorstel tot compensatie van hun bank ontvangen. Ondertussen liepen de gerechtelijke procedures over renteswaps gelukkig wel door. Helaas zullen verscheidene lopende renteswapzaken bij de rechtbank Amsterdam nu ook vertraging oplopen. 

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 1 of 11NO NEW POSTS
Top