Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 (0)85 303 64 29
ONZE BLOG.
HET LAATSTE NIEUWS

HIER VIND JE EEN OVERZICHT VAN AL ONZE ARTIKELEN

LEAN

Anderhalf jaar geleden begonnen we met 2 medewerkers, vandaag de dag zijn 13 medewerkers aan ons kantoor verbonden. En ons kantoor, onze praktijk groeit verder…  Ter versterking van ons team en in verband met de aanstaande geboorte van de eerste ‘LEAN’-baby zijn wij dan ook per direct op zoek naar uitbreiding.

Continue Reading
Financieel recht

Heb jij (of heeft jouw onderneming) een lening bij de bank tegen een variabele (Euribor)rente met een opslag en is deze opslag tussentijds door de bank verhoogd? Dan is het nu het moment om in actie te komen.

Continue Reading
Financieel recht

Bijna anderhalf jaar na de definitieve vaststelling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (“Herstelkader”) hebben nog steeds niet alle renteswapgedupeerden een definitief voorstel tot compensatie van hun bank ontvangen. Ondertussen liepen de gerechtelijke procedures over renteswaps gelukkig wel door. Helaas zullen verscheidene lopende renteswapzaken bij de rechtbank Amsterdam nu ook vertraging oplopen. 

Continue Reading
Arbeidsrecht

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over faillissementen en de rechten van werknemers. Bepaalde regels die werknemers beschermen gelden namelijk niet in een faillissementssituatie, waardoor het risico ontstaat dat een faillissement voor onjuiste doeleinden gebruikt wordt. De introductie van de pre-pack in 2011 heeft verder bijgedragen aan het wantrouwen tegen faillissementen.

Continue Reading
Financieel recht

In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met ondernemers die een Euribor roll-over lening met een opslag hebben afgesloten bij de bank. De lening loopt meestal 20 of 30 jaar. De ondernemers gaan er daarbij vanuit dat de in de financieringsovereenkomst afgesproken opslag – vaak 1% – gedurende de hele looptijd van de lening geldt. Ze hebben hiervoor gekozen omdat ze in de veronderstelling verkeren dat de euribor een doorzichtige rente is en de opslag die de bank hanteert duidelijk is. Een euribor lening met opslag is volgens velenSEE DETAILS

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 1 of 11NO NEW POSTS
Top