Financieel recht

Aanhouding renteswapzaken door rechtbank Amsterdam

Bijna anderhalf jaar na de definitieve vaststelling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (“Herstelkader”) hebben nog steeds niet alle renteswapgedupeerden een definitief voorstel tot compensatie van hun bank ontvangen. Ondertussen liepen de gerechtelijke procedures over renteswaps gelukkig wel door. Helaas zullen verscheidene lopende renteswapzaken bij de rechtbank Amsterdam nu ook vertraging oplopen. 
 

 

Wij ontvingen onlangs het bericht van de rechtbank Amsterdam dat de rechtbank lopende renteswapzaken zal aanhouden, omdat zij in één bepaalde renteswapzaak eerst prejudiciële vragen aan de Hoge Raad wil stellen (dit is overigens geen zaak die door ons kantoor wordt behandeld). Prejudiciële vragen zijn rechtsvragen van rechters aan een hoger gerecht over de uitleg of interpretatie van een bepaalde rechtsregel. Dit hogere gerecht kan zijn de Hoge Raad, maar bijvoorbeeld ook het Europees Hof van justitie van de Europese Unie indien het een rechtsregel van Europees recht betreft.

 

De vragen die de rechtbank aan de Hoge Raad wenst voor te leggen zullen worden opgenomen in het tussenvonnis in die betreffende zaak, dat zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Volgens de rechtbank zullen verschillende aspecten die bij de beoordeling van een renteswap van belang zijn aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Er zullen daarom voorlopig geen comparities worden gepland. Hoe lang de vertraging zal duren is onbekend, omdat dit afhangt van de snelheid waarmee de Hoge Raad de prejudiciële vragen zal beantwoorden.
 
Wij betreuren deze ontwikkeling vanwege de vertraging die hiervan het gevolg is. Echter, de uitleg van de Hoge Raad kan mogelijk ook voor jouw zaak gunstig zijn. 
 

Namens alle clienten zullen wij de rechtbank vragen om in ieder geval alvast meer duidelijkheid te geven over de termijn waarop zij de vragen zal stellen en de rechtbank verzoeken om de exacte inhoud van die vragen alvast aan ons bekend te maken. Zodra ons meer bekend wordt, informeren wij je hierover.

 

Voor vragen hierover kan je contact opnemen met een van onze financieel recht advocaten – Dries Beljon (dries@leanlawyers.nl) of Else van der Meulen (else@leanlawyers.nl).