Financieel recht

Mag de bank zomaar de opslag op jouw lening verhogen?

In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met ondernemers die een Euribor roll-over lening met een opslag hebben afgesloten bij de bank. De lening loopt meestal 20 of 30 jaar. De ondernemers gaan er daarbij vanuit dat de in de financieringsovereenkomst afgesproken opslag – vaak 1% – gedurende de hele looptijd van de lening geldt. Ze hebben hiervoor gekozen omdat ze in de veronderstelling verkeren dat de euribor een doorzichtige rente is en de opslag die de bank hanteert duidelijk is. Een euribor lening met opslag is volgens velen de goedkoopste vorm van financieren over een lange periode. Zeker in tijden van extreem lage euribor rentes, zoals op dit moment, profiteren veel ondernemers van dit gunstige tarief. Althans, totdat de bank besluit zomaar de opslag te verhogen. Veel ondernemers gaan akkoord daarmee dan als gevolg van de machtspositie van de bank. Maar mag dit wel? Nee, oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant recentelijk.

In het vonnis van 14 maart 2018 is beslist dat de Rabobank niet zomaar de opslag op de euriborlening mag verhogen.[1] Volgens de rechtbank Zeeland-West Brabant is dat namelijk in strijd met de bepalingen in de Algemene Bankvoorwaarden. Het volgende speelde er in deze zaak.

Een vastgoedeigenaar uit Brabant had meerdere leningen met een variabele euribor rente bij de Rabobank afgesloten. Bij deze variabele euribor rente is bij aanvang van de leningen een opslag van respectievelijk 1,4% en 1,9% afgesproken. In 2016 heeft Rabobank de opslag op de leningen eenzijdig verhoogd naar 2,2%, omdat de Rabobank vond dat de verhouding tussen de waarde van de panden en de hoofdsom van de lening verslechterde. In 2017 heeft de Rabobank wederom de opslag verhoogd, ditmaal naar 2,4%.

De vastgoedeigenaar was het hier niet mee eens, stapte uiteindelijk naar de rechter en kreeg gelijk. De rechtbank overwoog namelijk dat de Rabobank op grond van de Algemene Bankvoorwaarden bij de uitoefening van de bevoegdheid om de opslag te verhogen de nodige zorgvuldigheid in acht dient te nemen en naar beste vermogen rekening dient te houden met de belangen van de cliënt. De opslagverhoging heeft namelijk financiële gevolgen voor de ondernemer.

Heeft de bank bij uw financiering ook tussentijds de flexibele opslag verhoogd? Kom dan in actie. LEAN LAWYERS kan voor een vast laag tarief uw zaak voeren bij de rechtbank.

LEAN LAWYERS ziet vaak dat banken ten onrechte opslagverhogingen doorvoeren. De banken voeren vaak alleen aan dat zij op grond van de algemene bankvoorwaarden of algemene voorwaarden bevoegd zijn om de opslag eenzijdig te verhogen. Dat is dus onjuist. De bank moet rekening houden met de situatie van de ondernemer en niet alleen met het belang van de bank zelf.

Heb je ook te maken met opslagverhogingen op de euriborlening, neem dan contact op met Else van der Meulen via else@leanlawyers.nl.

[1] Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 maart 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1603.