Financieel recht, LEAN, Ondernemingsrecht

Gedupeerde beleggers willen geld zien van banken voor emissies Imtech – FD.nl

Ruim 800 particulieren die geld hebben verloren bij de twee claimemissies van de failliete installateur Imtech, stellen Rabobank, ING, ABN Amro en Commerzbank aansprakelijk voor de schade. Ze hebben zich verenigd in de stichting Imtechclaim.nl. die binnenkort de banken een dagvaarding zal sturen. 
  

De vier banken begeleidden en garandeerden de twee claimemissies van Royal Imtech in 2013 en 2014. Advocaat Dries Beljon, die Imtechclaim.nl, bij staat, stelt dat de banken hun zorgplicht hebben geschonden, dat ze te weinig onderzoek hebben gedaan en dat ze in de prospectussen voor beide emissies de zaken te zonnig hebben voorgesteld.
 

In de zomer van 2013 kwam Imtech met een eerste claimemissie. Het bedrijf wilde €500 mln ophalen bij beleggers. Dat bedrag was nodig om de schuldenlast te verminderen en het bedrijf weer gezond te maken na de ontdekking van een fraude in Polen begin 2013.
 

De opgehaalde €500 mln bleek onvoldoende. De crisis was op het dieptepunt en in Duitsland en Zwitserland kwamen nieuwe fraudes aan het licht. In april 2014 werd duidelijk dat Imtech onderdelen moet afstoten om de schuld te reduceren. Maar ook na verkoop van de ict-divisie bleef Imtech kampen met een bankschuld van € 1 mrd.
 

Daarom werd aandeelhouders op 7 oktober 2014 gevraagd in te stemmen met een tweede claimemissie. Het aantal uit te geven aandelen zou zo groot zijn dat de waarde fors zal dalen; aandeelhouders werden dus bijna gedwongen aan die emissie mee te doen, wilden ze nog iets van hun belegging redden, stellen de gedupeerden nu in hun claim tegen de banken.
 

Bijna de helft van de aandelen werd niet verkocht. De banken die de claimemissie begeleidden, ABN Amro, Commerzbank, ING en Rabobank, bleven zitten met €285 mln aan aandelen. Hierdoor kregen ze ruim 47% van Imtech in handen.

De nieuwe claimemissie leverde het installatiebedrijf weliswaar €600 mln op, maar de banken waren volgens de klagers de eigenlijke winnaar. Zij konden hun totale schuldpositie met honderden miljoenen verlagen.
 

‘Bewijs het maar eens’

De Haagse Saron Abraha is een van de gedupeerden die geld wil terugzien van de banken voor de Imtech-claimemissies: ‘Voor het bedrag dat ik heb verloren moet ik ruim twee jaar werken’.

Zij voelt zich door de banken misleid: ‘Je kreeg te horen dat je er goed aan deed om mee te doen. Bovendien stond het aandeel zo laag, de koers moest wel stijgen. Het bedrijf zou boven Jan komen, maar in feite wisten de banken op dat moment al dat Imtech technisch failliet was.’

Ze zegt verder dat ze aan de tweede claimemissie heeft meegedaan om de continuïteit van Imtech te waarborgen: ‘Ik heb er geen geld in gestoken om de schuldenlast van banken te reduceren.’ Veel vertrouwen in een goede afloop van de claim heeft ze overigens niet: ‘Ik ben besodemieterd, maar ik denk dat dat moeilijk te bewijzen is.’

Ook deze emissie kon de val van Imtech niet stoppen. Berichten over fraude, wanprestaties en justitie-invallen volgden elkaar op. De koers bleef dalen. In augustus 2015 viel Imtech Duitsland om. Op 13 augustus volgde het bankroet van de holding Royal Imtech. 
 

De gedupeerde particulieren stellen nu dat ze met name bij de tweede claimemissie door de banken zijn misleid. Die hebben als kredietverstrekkers van Imtech teveel oog gehad voor hun eigen belangen. ABN Amro, Commerzbank, ING en Rabobank zeggen dat ze de claim hebben ontvangen. ABN en ING laten weten dat ze die afwijzen. Commerzbank en Rabobank leveren verder geen commentaar.
 

Bron – Het Financieel Dagblad – Auteur – Siem Eikelenboom