LEAN

Gaat blockchain het juridische landschap veranderen?

Een aantal jaar geleden had bijna niemand een beeld bij de woorden blockchain, crypto-currency en Bitcoin. Vandaag de dag zal er bij menigeen een lichtje gaan branden wanneer termen als deze langskomen. Digitale valuta als betaalmiddel is de laatste maanden een hot topic, maar het systeem erachter verdient ook aandacht. Vanuit een juridisch oogpunt zijn er interessante vragen waarop (nog) geen antwoord wordt gegeven. Het systeem, het hiervoor genoemde blockchain, kan het juridische landschap gaan veranderen. Maar hoe?


Wat is blockchain eigenlijk?

Blockchain is een in het leven geroepen technologie om gegevensoverdracht – bijvoorbeeld transacties – veilig te laten verlopen. Een blockchain bestaat uit een aantal apparaten, vaak zijn dit computers, die met elkaar in verbinding staan. Deze apparaten worden ook wel ‘nodes’ genoemd. Binnen de blockchain hebben deze nodes de taak om één groot bestand gezamenlijk bij te houden dat te vergelijken valt met een grootboek. Kort gezegd kunnen de nodes informatie aan dit grootboek toevoegen: data, persoonlijke informatie of bijvoorbeeld financiële gegevens in het geval van Bitcoin-transacties tussen partijen. Het is echter niet zonder meer mogelijk dat deze nodes informatie wijzigen in het grootboek. Wanneer één van de nodes toch informatie ergens in het grootboek probeert te wijzigen, komt deze gewijzigde versie niet meer over met de versie die op andere nodes beschikbaar is. Doordat nodes continue met elkaar in verbinding staan en het bestand bij elkaar ‘checken’, vallen stiekem gemaakte wijzigingen direct op. Hierdoor is blockchain technologie zeer veilig.

 

Blockchain met een juridisch sausje

Leuk en aardig, veilige transacties tussen partijen. Maar heeft het voor een jurist zin om daarbij stil te staan? Jazeker, vooral een specifiek aspect van blockchain-technologie, te weten smart contracts. Dit klinkt direct juridisch, al zijn smart contracts in de basis simpeler dan dat. Smart contracts bevatten regels voor de blockchain en geven aan wanneer een bepaalde actie uitgevoerd moet worden. Zo kan een smart contract – heel simpel geschetst – uit de volgende regels bestaan:

Partij A wil pand X van partij B overnemen

Stel je voor dat partij A een geldbedrag groter dan € 500.000 op zijn betaalrekening heeft staan en partij B heeft pand X in eigendom, die een waarde van € 500.000 vertegenwoordigt.

Dan: Partij A verkrijgt het eigendom met betrekking tot pand X van partij B en betaalt hiervoor de koopsom van € 500.000.

 

In dit voorbeeld garandeert blockchain-technologie een veilige transactie tussen twee partijen met betrekking tot de aan- en verkoop van een pand. De blockchain bevat alle informatie tussen partijen met betrekking tot het eigendom van het pand en het beschikbare geldbedrag en het smart contract zorgt ervoor dat de transactie enkel doorgaat wanneer aan alle voorwaarden zijn voldaan. Dit betreft toevallig de overgang van eigendom, maar tal van soortgelijke gevallen zijn denkbaar. Daar waar de rol van Trusted Third Party nu is weggelegd voor notarissen, bankiers, makelaars en dergelijke partijen, zal dat door gebruik te maken van blockchain-technologie in de toekomst zomaar anders kunnen zijn.

 

Een veranderend juridisch landschap vraagt een andere werkwijze van advocaten. LEAN Lawyers heeft een andere, unieke kijk op de advocatuur. Toegevoegde waarde leveren en werken volgens de LEAN-principes staan hierbij centraal. Benieuwd hoe wij LAW MADE SIMPLE tot uitvoer brengen? Neem contact met ons op via 085 – 303 64 29 of kijk op www.lean-lawyers.nl.