Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 85 303 64 29
Arbeidsrecht

Na de langste formatieonderhandelingen ooit, heeft het kabinet Rutte-III eindelijk de inhoud het regeerakkoord bekend gemaakt. Het kabinet wil meer balans op de arbeidsmarkt brengen door vast werk minder vast te maken en flex werk minder flex. De grote risico’s en kosten die aan het in dienst hebben van personeel kleven, leidt tot terughoudendheid bij werkgevers om personeel in dienst te nemen of een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken en meer werknemers aan een contract voor onbepaalde tijd te helpen, stelt het kabinet de volgende maatregelen voor:

keep reading

0

Top
WhatsApp chat