LEAN

Dealmakers van de week

Mr.-online – het magazine voor juristen – besteedt aandacht aan de overname van modeketen Witteveen en benoemt Paul tot ‘Dealmaker van de week’. 

Dealmaker van de week is Paul van den Berg (LEAN Lawyers), die de failliete modeketen Witteveen adviseert rondom de doorstart. Voor Witteveen, met 72 winkels (94 vόόr het faillissement) hadden meerdere partijen belangstelling. Een groep Nederlandse investeerders, verenigd in de vennootschap Witteveen Retail, gaat nu verder met de failliete damesmodeketen. Voor het bankroet werkten zo’n 400 mensen bij Witteveen en de nieuwe eigenaren zullen tenminste 70% van het winkelpersoneel een nieuwe baan aanbieden.

Paul van den Berg, dealmaker voor LEAN Lawyers: “De koper is een groep Nederlandse investeerders, verenigd in Witteveen Retail BV, gespecialiseerd in de verwerving van zogenaammde distressed retail’. Ons kantoor adviseert hen al langere tijd bij verschillende overnames in de retail branche en samen met mijn collega Marlena Koscielniak hebben wij cliënte in het gehele doorstartproces geadviseerd en een succesvolle transactie tot stand gebracht. Een overnameproces in faillissement gaat altijd gepaard met veel tijdsdruk om te vermijden dat het actief letterlijk ‘de deur uitloopt’. Kopers willen de beoogde transactie doorgaans zeer snel afronden teneinde de opgebouwde naam en goodwill te behouden, de doorloop naar de fysieke winkels en webshop in stand te houden en de moraal bij het personeel op niveau te houden. De curator beoogt op zijn beurt op voortvarende wijze een doorstart te realiseren, zodat o.a. zoveel mogelijk personeelsleden hun baan kunnen behouden. Allemaal aspecten die ervoor zorgen dat een transactie binnen een kort tijdsbestek na het uitgesproken faillissement vorm moet krijgen en dat was in het faillissement van Witteveen Mode niet anders.

Daar komt echter bij dat Witteveen Mode landelijk opereerde vanuit ruim 94 vestigingen. Een grondige inventarisatie van de huurposities maakte dus een wezenlijk onderdeel uit van het gehele overnameproces. De koper heeft steeds de uitdrukkelijke wens gehad zoveel als mogelijk rendabele winkelvestigingen open te houden hetgeen ook in de onderhandelingen met de curator aan bod is gekomen.

Daarnaast is een personeelsgarantie afgegeven waarbij tenminste 70 procent van de huidige 400 werknemers een nieuwe baan zal worden aangeboden. Hoeveel winkels er uiteindelijk openblijven zal onder meer afhangen van de onderhandelingen met de verhuurders van het vastgoed die momenteel plaatsvinden. Ook voor klanten met cadeau- en tegoedbonnen van Witteveen was er goed nieuws: deze bonnen zullen binnenkort weer als onvoorwaardelijk betaalmiddel geaccepteerd worden.”

Bron: http://www.mr-online.nl/dealmaker-week-paul-berg-lean-lawyers/

Meer over deze transactie vind je op de websites – FD.nl –NOS.nl – NU.nl – FashionUnited.nl