Arbeidsrecht

Wijziging Arbowet 2017 (deel 6) – Onderkennen en melden beroepsziektes

In een serie van 6 artikelen zet het Arbeidsrecht-team van LEAN LAWYERS de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet per 1 juli 2017 uiteen. Elke dag één duidelijk  artikel om door te nemen na de lunch. Als zesde en laatste artikel uit de reeks van zes… Het onderkennen en melden van beroepsziektes.

Een werknemer kan een ziekte of aandoening oplopen door het werk wat hij doet. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan beschadigde long- en luchtwegen door chemische producten, ontwikkeling van RSI aan gewrichten, kankerontwikkeling door het werken met o.a. asbest, overspannenheid of een burn-out. Ziektes of aandoening die ontstaan door het werk wat men doet noemen we ook wel beroepsziekten.

Te weinig meldingen van beroepsziekten

De SER (Sociaal-Economische raad) heeft in een advies naar buiten gebracht dat er onder de oude Arbo-regelgeving veel te weinig meldingen van beroepsziekten worden gedaan, terwijl het melden van beroepsziekten wél van groot belang is. De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat bijna vijftig procent van de bedrijfsartsen nooit melding doet van beroepsziekten. De bedrijfsartsen geven aan dat dit voornamelijk komt door tijdgebrek en onzekerheid over economische- en juridische consequenties.

Arbowet 2017: beroepsziekten moeten gemeld worden

In de vernieuwde Arbowetgeving zal er meer aandacht komen voor het onderkennen en melden van beroepsziekten. De bedrijfsarts krijgt de verantwoordelijkheid om beroepsziekten te melden aan het Nederlands centrum voor beroepsziekten. Hij zal de beroepsziekten moeten opsporen, onderkennen en diagnosticeren, zo nodig met behulp van een andere bedrijfsarts die (meer) kennis heeft over het specifieke onderwerp. Na constatering van een beroepsziekte zal de werkgever ook moeten kijken naar een eventuele aanpak om verder ontstaan van de beroepsziekte in de onderneming te voorkomen.

Handhaving door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgens de nieuwe wetgeving zal de inspectie SZW er toezicht op houden dat bedrijfsziekten gemeld worden. Wanneer de bedrijfsartsen nalaten om te melden zal dit gezien worden als een overtreding waar een boete aan verbonden kan worden.

De wetgever wil in 2020 kijken in hoeverre het melden van beroepsziekten verbeterd is. Op dit gebied zal het een en ander aan wetgeving volgen die echter eerst nog behandeld moet worden door de Eerste- en Tweede Kamer.

Voor meer informatie over de veranderingen die volgen uit de nieuwe Arbowet 2017, neem contact op met Lean Lawyers. Onze arbeidsrechtspecialisten Dries Beljon en Sanita Meijer zijn te bereiken op 085 303 64 29.

Author


Avatar