Arbeidsrecht

Reorganiseren Wegens Technologische Ontwikkelingen, het blijft mogelijk

Tijden veranderen, werkplaatsen veranderen, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Ondernemers zoeken meer dan ooit naar vernieuwing, maar wat nou als die vernieuwing ten koste moet gaan van arbeidsplaatsen? Is ‘ouderwets’ reorganiseren mogelijk? Als je als ondernemer wil reorganiseren, moet er dan altijd sprake zijn van een reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen? Het eerste wat je waarschijnlijk denkt, is dat de onderneming wel haast zwaar verlies moet draaien, wil een reorganisatie mogelijk zijn. Helemaal met die strenge ontslagregels van tegenwoordig. Een logische gedachte die echter niet geheel klopt.

Gronden voor bedrijfseconomisch ontslag

Er zijn namelijk meer gronden waarop een bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd kan worden dan enkel financieel zware tijden. Voorbeelden hiervan zijn afname van werkgelegenheid, organisatorische veranderingen, technologische verandering en gehele of gedeeltelijke beëindiging van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Bij elk van deze gronden zal de onderneming andere bewijsstukken aan het UWV aan moeten leveren. Bij een bedrijfseconomisch ontslag anders dan financieel zware tijden hoeft uit de aan het UWV overhandigde stukken niet te blijken dat het economisch slecht gaat met de onderneming. In deze procedure is dat zowel door de rechtbank als het Hof bevestigd.
“Er zijn meer gronden waarop een bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd kan worden dan enkel financieel zware tijden. Voorbeelden hiervan zijn afname van werkgelegenheid, organisatorische veranderingen, technologische verandering en geheel of gedeeltelijke beëindiging van bepaalde bedrijfsactiviteiten.”

Bevestigd in de rechtspraak

In een recente zaak bekrachtigde het Gerechtshof dit. In deze kwestie werd het ontslag aangevraagd vanwege werkvermindering en organisatorische/technologische veranderingen. In het geval van deze gronden hoeft niet alle mogelijk opvraagbare informatie daadwerkelijk bij het UWV ingeleverd te worden. Wanneer bepaalde – minder belangrijke gegevens – niet worden aangeleverd door de onderneming hoeft dat – aldus het Gerechtshof – geen probleem op te leveren voor de beoordeling van het ontslag.

Reorganiseren, jaarstukken verplicht? Neen

Hoe kwam het Hof tot dit oordeel in deze zaak? Dit oordeel was het gevolg van het verweer van de werknemer dat de onderneming geen jaarcijfers had overlegd en het ontslag dus niet gegrond verklaard mocht worden. Daarnaast zou het met het moederbedrijf van de onderneming financieel goed gaan, waardoor – aldus de werknemer – een ontslag niet noodzakelijk was.

Efficiëntere indeling ook voldoende

De onderneming voerde vervolgens aan dat het ontslag geen financiële reden had en dat ze daarom in eerste instantie ook geen jaarstukken hebben overlegd. De reden van het ontslag ligt bij een efficiëntere indeling van het bedrijf – lees: het meer LEAN maken van de onderneming 😉 – waardoor de arbeidsplek van de werknemer overbodig werd. De stukken om die ontslagreden te ondersteunen zijn door de onderneming wel aangeleverd, zo concludeerde het Hof. Zowel de rechtbank als nu het Hof volgen de onderneming in deze argumentatie: het verzoek van de werknemer wordt afgewezen.

Vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem (vrijblijvend) contact op met een van de leden van het arbeidsrechtteam van LEAN LAWYERS. Contacteer Sanita Meijer, Marlena Koscielniak of Dries Beljon via 085 – 303 64 29 of laat een bericht achter via ons contactformulier.

Author


Avatar