Financieel recht

Rechtbank Amsterdam wijst ABN AMRO wederom terecht in renteswapzaak

De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een renteswapzaak die Else van der Meulen bij haar vorige kantoor heeft behandeld. De Rechtbank oordeelde dat ABN AMRO haar zorgplicht geschonden heeft en de schade van cliënte dient te vergoeden. Waar ging het in deze zaak over? In deze zaak betrof het een Melkveehouderij die op advies van ABN AMRO een drietal renteswaps had afgesloten. Voorafgaand aan het afsluiten van de renteswaps had ABN AMRO cliënte niet, althans nauwelijks, geïnformeerd over de werking daarvan. Zij had volstaan met het toezenden van standaardbrochures en had mondeling enkel de voordelen van een renteswap benadrukt. Cliënte had als melkveehouder geen enkele ervaring met rentederivaten. Hierdoor was zij niet van op de hoogte van de risico’s, waaronder het risico dat een renteswap een enorme negatieve waarde zou kunnen ontwikkelen, indien de rente zou gaan dalen. De rente daalde vervolgens en cliënte diende aanzienlijke bedragen wegens de negatieve waarde aan ABN AMRO te betalen toen zij de renteswaps voortijdig wenste te beëindigen. Daarnaast speelde specifiek in deze zaak mee dat de looptijden van de renteswaps geenszins aansloten op de looptijden van de onderliggende leningen. Indien dat het geval is, is er sprake van een zogenaamde ‘mismatch’. ABN AMRO had cliënten onder meer een renteswap geadviseerd met een looptijd van 10 jaar, ten behoeve van een lening van 2 jaar. Volgens de rechtbank leverde deze mismatch het risico op dat na aflossing van de onderliggende lening – die dus al na 2 jaar zou moeten plaatsvinden  – de renteswap nog zou blijven doorlopen zonder dat er een lening was die een renterisico opleverde waartegen de renteswap zou moeten beschermen. Daarmee zou de renteswap een puur speculatief product worden, wat niet paste bij de doelstelling van cliënte. Herstelkader rentederivaten In de periode 2004-2009 hebben banken op grote schaal renteswaps aan hun klanten verkocht. Met dit product zou de klant – simpel gezegd – beschermd zijn tegen stijging van de rente die zij over haar lening bij de bank betaalde. Daarbij hebben banken hun klanten veelal onvoldoende geïnformeerd over de werking van het product renteswap en hun onvoldoende indringend gewaarschuwd voor de risico’s daarvan. Minister Dijsselbloem heeft vorig jaar drie onafhankelijke deskundigen benoemd die een uniform herstelkader hebben opgesteld. De banken dienen aan de hand daarvan te toetsen of zij hun klanten die zij destijds renteswaps hebben verkocht, voldoende hebben geïnformeerd. Eventuele schade die klanten door het aangaan van de renteswap hebben geleden, dienen de banken conform de regeling van het herstelkader te vergoeden. Procederen kan kansen bieden Hoewel het herstelkader inmiddels definitief is vastgesteld en de herbeoordeling bij de banken thans plaatsvindt, blijven de rechtszaken van individuele klanten tegen banken doorlopen. Dit staat los van de herbeoordeling door de banken en daarom is het van belang voor ondernemers met een renteswap om zich ervan bewust te zijn dat het ook nu nog kan lonen om een rechtszaak tegen hun bank te beginnen. LEAN LAWYERS staat u daarin graag bij. Op basis van het herstelkader geldt namelijk dat ook een ondernemer die reeds een schadevergoeding toegewezen heeft gekregen onder het herstelkader kan vallen en indien toepassing van het herstelkader leidt tot een hogere financiële vergoeding, de ondernemer daarnaast nog aanspraak kan maken op het meerdere. Het loont zich in ieder geval de moeite om uw situatie te laten analyseren. Meer weten of direct advies nodig? Neem direct vrijblijvend contact op met Else van der Meulen en/of Dries Beljon op 085 – 303 64 29.   Bekijk de volledige uitspraak op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:453

Author


Avatar